Belastingtarieven in Nederland 2021

Tarief Box 1 (inkomen uit werk en woning)

Het tarief in box 1 is een combinatie van belasting en premies sociale zekerheid. De premies sociale verzekeringen worden berekend in de eerste schijf. Op uw loonstrook of jaarafrekening kunt u iets zien als: "ingehouden loonheffing" of "LB/PR. VOLKSVZ" waarbij LB staat voor loonheffing en PR. VOLKSVZ staat voor premies volksverzekeringen of premies sociale verzekeringen.

Als u niet in Nederland verzekerd bent, maar in het land waarvandaan u bent overgeplaatst (op basis van een A1-verklaring of Certificaat van Dekking) dan betaalt u in Nederland geen premies sociale zekerheid waardoor het bedrag dat wordt ingehouden op uw salaris of freelance-inkomen lager wordt.

Voor het jaar 2021 worden het belastingtarief en de premies voor inkomen uit werk en woning :

Gecombineerde percentages in box 1 voor personen jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd

Belastbaar inkomen
Belasting per schijf
Premies volks
verzekeringen per schijf
Totaal tarief
Vantot en met
€ 0€ 35,1299.45% 27.65%37.10%
€ 35,130€ 68,50737.10%0%37.10%
€ 68,50849.50%0%49.50%

Premies volksverzekeringen (premies sociale zekerheid)

De totale premie voor de volksverzekeringen bedraagt 27,65%, verdeeld in:

 • AOW (Algemene Ouderdomswet): 17,9%
 • ANW (Algemene nabestaandenwet): 0,1%
 • Wlz (Wet langdurige zorg): 9.65%

Tarief Box 2 (inkomsten uit een aanmerkelijk belang in een vennootschap)

Voor het jaar 2021 is het belastingtarief voor inkomsten uit een aanmerkelijk belang 26.90%.

Tarief Box 3 (inkomsten uit spaargelden en beleggingen)

Het belastingtarief voor inkomsten uit spaargelden en beleggingen wordt verhoogd tot 31%. Expats met de 30% regeling kunnen in de belastingaangifte kiezen om vrijgesteld te worden van belasting op spaargeld en de meeste beleggingen.

Heffingskortingen

Nadat de belasting op basis van de bovenstaande percentages is berekend, kunt u het berekende bedrag verminderen met de toepasselijke heffingskortingen.

 • Algemene heffingskorting (max voor lagere inkomens) € 2.837
 • Persoonlijk belastingkrediet (max. voor inkomens boven € 68.507) € 0
 • Algemene heffingskorting voor partner zonder inkomen geboren na 1 januari 1963 € 379
 • Algemene heffingskorting voor partner zonder inkomen geboren vóór 1 januari 1963 € 2.837
 • Arbeidskorting (max. voor lagere inkomens) € 4.205
 • Belastingkorting op arbeid (max. voor inkomens boven € 68.507) € 0

Als u kinderen heeft, kunnen extra heffingskortingen van toepassing zijn. Er zijn nog andere specifieke heffingskortingen, afhankelijk van uw situatie, maar de bovenstaande zijn de gebruikelijke heffingskortingen.

Belastingaangifte

Heeft u hulp nodig bij uw Nederlandse belastingaangifte? Expatax kan u helpen. U kunt ook meer informatie vinden over het Nederlandse belastingstelsel op onze website.

12 reacties

  1. Hoi Carlo, je hebt gelijk! Bedankt voor het aangeven van de gemiste aanpassing. Ik heb het gecorrigeerd. Het gecombineerde belastingtarief was correct, maar de tabel vermeldde nog steeds de belasting van 2020 per schijf.

 1. Hallo, wat is het verschil tussen mensen die minder dan 35129€ per jaar verdienen en toch 37.10% belasting zullen moeten betalen op gelijke voet met degenen die meer dan 35130 - 68507€ verdienen

  1. Het totale tarief was 37,10 in beide schijven, dus dat is hetzelfde. Het verschil is alleen dat in de eerste schijf de sociale verzekeringspremies zijn inbegrepen. In de tweede schijf is de 37,10 alleen belasting.

 2. Moeten freelancers die wereldwijd voor verschillende bedrijven werken sociale premies betalen? Zo niet, hoeven zij dan alleen 9,45% belasting te betalen als hun totale inkomen in de eerste schijf valt? Ik ben ook op de hoogte van de belastingverdragen tussen landen.

  1. Premies sociale zekerheid worden in principe betaald in het land waar u woont. Als je buiten Nederland werkt hangt het ervan af hoe, waar en hoe lang je premies sociale zekerheid in een ander land zou moeten betalen. Maar als freelancer, die in Nederland is gevestigd met opdrachtgevers over de hele wereld - zodat geen van de landen zou kunnen beweren dat u een nauwe band met hun land heeft - is uw band met Nederland zodanig dat u in Nederland premies zou betalen.

 3. Lieverd,
  dus 37,10% belastingtarief is altijd hetzelfde tot 68, 507€, alleen wat veranderd is bedrag van inkomen? 35k,40k,45k 55k,...
  dus 37,10% staat vast?

  1. Ja, er zijn in wezen nog maar 2 schijven met elk een vast tarief. Dat betekent inderdaad dat als uw inkomen 35k of 45k is, het belastingtarief 37,10% is (in 2021). Door de toepasselijke heffingskortingen zal de effectief te betalen belasting lager zijn. Als u naar Nederland wordt overgeplaatst en in het andere land verzekerd blijft voor de volksverzekeringen en een A1-verklaring of ander dekkingsbewijs hebt dan betaalt u geen premies zodat het werkelijke tarief in de eerste schijf lager zal zijn (alleen belasting).

 4. Waarom betaalt iemand die 10.000 per jaar verdient hetzelfde als iemand die 50.000 per jaar verdient? Dat slaat nergens op. Ik begrijp nu waarom dit land de hoogste procentuele vermogensongelijkheid ter wereld heeft.

  1. De tarieven zijn inderdaad hetzelfde, maar de heffingskortingen die de berekende belasting verlagen niet. Deze kredieten nemen geleidelijk af naarmate het belastbaar inkomen stijgt. Hoe hoger het belastbaar inkomen, hoe lager de heffingskortingen en hoe meer netto belasting wordt betaald. En er zijn andere regelingen die de fiscale gevolgen voor hogere inkomens minder gunstig maken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Expatax helpt met:

Recente berichten