Belasting op vermogenswinst. Is deze belasting van toepassing in Nederland en zo ja, in welke situaties?

Vraag:

Ik heb begrepen dat er in Nederland geen vermogenswinstbelasting is voor het verhandelen van aandelen of andere effecten (opties, futures). Mijn vraag: zijn hier beperkingen voor wat betreft het aantal verhandelde effecten ? Met andere woorden: geldt dit ook voor particuliere daytraders die honderd aandelen per dag verhandelen ?

Antwoord:

In het algemeen hoeft een particulier geen belasting te betalen over vermogenswinst. Dus als de hoofdwoning wordt verkocht of aandelen worden verkocht, is de winst niet belastbaar. Dit ligt anders als de transactie(s) verder gaan dan normaal vermogensbeheer. In dat geval wordt de vermogenswinst behandeld als inkomen uit overige werkzaamheden of zelfs als bedrijfsinkomen.

Relevant zijn:

  • het aantal transacties -> hoe meer transacties, des te eerder wordt aangenomen dat de activiteiten het normale vermogensbeheer te boven gaan
  • specifieke kennis van het individu -> indien het individu een professionele handelaar is, zullen de persoonlijke transacties eerder als belastbaar inkomen worden beschouwd dan indien het individu geen specifieke kennis of ervaring heeft. In het geval van aandelenhandel is specifieke kennis niet van doorslaggevend belang om te bepalen of de handel als een onderneming kan worden beschouwd, aangezien het ook voor professionele handelaren moeilijk is om de toekomstige waarde van aandelen enz. te voorspellen. Een individuele handelaar kan de waarde van het aandeel niet beïnvloeden op grond van zijn specifieke kennis, maar is echt afhankelijk van de marktontwikkelingen.
  • werkzaamheden die in het activum worden geïnvesteerd -> als het onderhoud van een onroerend goed door een externe partij wordt verzorgd, kunnen de activiteiten als normaal vermogensbeheer worden beschouwd, maar als de eigenaar al het onderhoud en zelfs de renovaties zelf uitvoert, zal de belastingdienst aanvoeren dat er geen sprake meer is van normaal vermogensbeheer.
  • aantal bezittingen -> het bezit van 10 eigendommen kan nog steeds worden beschouwd als een investering of zelfs meer, maar aan de andere kant 3 enorme eigendommen misschien niet als er weer veel persoonlijke tijd wordt geïnvesteerd om deze eigendommen te onderhouden.

Het hangt dus van de werkelijke feiten en omstandigheden af hoe de vermogenswinst wordt behandeld. Zelfs rechters beslissen niet altijd op dezelfde manier.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Expatax helpt met:

Recente berichten