Verhuizen naar Nederland (een gids van de Nederlandse douane)

Deze informatie is afkomstig van de website van de douane en is alleen voor uw gemak hier geplaatst. Als u vragen heeft, neem dan rechtstreeks contact op met de douane. Zie de website van de douane.

Expatax kan geen antwoord geven op specifieke vragen over het invoeren van een auto of het meenemen van uw huisdier naar Nederland.

Inleiding

Deze tekst bevat informatie voor mensen die naar Nederland verhuizen en hun persoonlijke bezittingen mee willen nemen. Normaal gesproken is de invoer van goederen en de registratie van uw auto of motor belastingplichtig, maar dat hoeft niet het geval te zijn als u verhuist. Om uw persoonlijke bezittingen belastingvrij mee te nemen naar Nederland zult u echter een aantal voorzieningen moeten treffen. Als u bijvoorbeeld uw auto mee wilt nemen, heeft u een vergunning nodig. En er zijn meer zaken waar u rekening mee moet houden. Zo mag uw hond of kat het land niet in zonder eigen paspoort waarvoor u eerst naar een dierenarts moet. Vaak zal uw verhuizer ook veel voorzieningen voor u treffen. De regels die op uw situatie van toepassing zijn, hangen af van het land van waaruit u verhuist. De regels zijn anders als u verhuist vanuit een EU-land dan vanuit een niet-EU-land. De EU-landen zijn: Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Belangrijk! Vaak moet u in het land van waaruit u verhuist ook een aantal voorzieningen treffen voor de uitvoer van uw persoonlijke bezittingen. U moet daarom tijdig inlichtingen vragen bij de autoriteiten. Deze tekst bevat geen informatie over de voorzieningen die moeten worden getroffen voor de uitvoer van goederen uit de verschillende landen.

U verhuist van een EU-land naar Nederland

Er is in principe een vrij verkeer van goederen binnen de EU.

Persoonlijke bezittingen

U kunt uw persoonlijke bezittingen meenemen naar Nederland. Persoonlijke bezittingen zijn huisraad en benodigdheden, persoonlijke hygiëneproducten, voertuigen, honden en katten. U kunt deze persoonlijke bezittingen meenemen zonder dat u een vergunning hoeft aan te vragen of rechten en belastingen hoeft te betalen. Voor het meenemen van uw auto of motor heeft u wel een vergunning nodig.

Auto of motorfiets

Voor de belastingvrije registratie van uw auto of motor in Nederland heeft u een vergunning nodig. U kunt een vergunning aanvragen bij het douanedistrict in het gebied waar uw toekomstige woonplaats zich bevindt. Het is raadzaam om deze vergunning ruim voor uw verhuizing naar Nederland aan te vragen.

Vergunningen worden afgegeven onder de volgende voorwaarden:

 • U moet ten minste twaalf maanden in een ander EU-land dan Nederland hebben gewoond.
 • In die periode van twaalf maanden moet u ten minste 185 dagen in dat andere EU-land hebben verbleven om beroeps- of familieredenen.
 • Uw auto of motor moet ten minste zes maanden in uw bezit zijn geweest en moet in dat andere EU-land zijn gebruikt.

Na uw verhuizing naar Nederland mag uw auto of motorfiets gedurende twaalf maanden niet worden uitgeleend, verpand, verhuurd of verkocht. Als u dat toch wilt doen, moet u eerst de douaneautoriteiten van het douanedistrict waar u woont inlichten. Zij zullen dan beslissen of u belasting moet betalen.

Belangrijk! Als u in een ander EU-land dan Nederland hebt gewerkt en uw gezin woonde in die periode in Nederland, dan wordt u voor douanedoeleinden geacht in Nederland te hebben gewoond. Hetzelfde geldt voor de situatie waarin u gedurende een bepaalde periode in een ander EU-land heeft gewerkt of gestudeerd. Dit kan betekenen dat u geen vergunning krijgt en dat uw auto of motor niet belastingvrij wordt geregistreerd. Naast het aanvragen van een vergunning moet u in Nederland nog een paar andere voorzieningen treffen voordat u hier met uw auto of motor mag rijden. Kentekenbewijs Als u uw auto of motor uit een ander EU-land naar Nederland brengt, mag u er niet meteen in rijden. Uw auto of motor moet eerst een Nederlands kentekenbewijs hebben. Daarvoor is een technische keuring door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW Centrum voor vervoertechniek en informatie) nodig. Bij het RDW-keuringspunt krijgt u een aangifteformulier voor de motorrijtuigenbelasting (BPM). Dit formulier moet u in meerdere exemplaren inleveren bij een douanekantoor waar BPM-aangiften kunnen worden gedaan. Het kentekenbewijs wordt u automatisch toegezonden. U bent echter zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van kentekenplaten. Dit kan bij een erkend garagebedrijf. Het is raadzaam om uw auto of motor zo snel mogelijk te laten keuren en uw BPM-aangifte in te dienen.

Wegenbelasting

U moet wegenbelasting betalen zodra uw auto of motor in Nederland is geregistreerd. Zodra uw naam op het kentekenbewijs is bijgeschreven, dient dit tevens als aangifte voor de wegenbelasting. Kort daarna stuurt de Belastingdienst u een acceptgiro.

Verzekering

Bovendien bent u verplicht uw auto of motor te verzekeren. U moet in ieder geval een WA-verzekering voor uw auto of motor afsluiten. Een verzekeringsmaatschappij kan dit voor u regelen. Ik kan u ermee helpen.

Huisdieren

U mag huisdieren alleen meenemen naar Nederland als ze niet bedoeld zijn om te worden verhandeld of verkocht. Als u uw hond of kat mee wilt nemen als u naar Nederland verhuist, heeft deze een dierenpaspoort nodig. Om zo'n paspoort te krijgen, moet uw huisdier worden onderzocht door een erkende dierenarts in het land waaruit u verhuist.

Het paspoort bevat de volgende informatie:

 • een verklaring van de dierenarts (in het Nederlands, Engels, Frans of Duits) dat uw huisdier is ingeënt met een erkend vaccin tegen rabiës;
 • de datum van inenting;
 • de beschrijving van uw huisdier, met inbegrip van ras, geslacht, leeftijd, kleur en type van de vacht en zijn merktekens;
 • de naam van de eigenaar.

Belangrijk! Uw hond of kat moet binnen 1 jaar en ten minste 30 dagen voor uw verhuizing zijn ingeënt. Houdt u er rekening mee dat het aanvragen van een dergelijk paspoort enige tijd in beslag zal nemen. U moet het daarom uiterlijk 10 dagen voor uw verhuizing bij uw dierenarts aanvragen. Als u geen dierenpaspoort heeft, zal uw hond of kat bij binnenkomst in het land gevaccineerd worden, waarna hij 30 dagen in quarantaine moet blijven.

Voor enkele andere dieren hebt u een gezondheidscertificaat nodig. Dit geldt in ieder geval voor vogels, paarden, koeien (en andere hoefdieren), fretten, nertsen en vossen. Dit gezondheidscertificaat kunt u krijgen bij een erkende dierenarts in het land van waaruit u verhuist. Voor andere dieren, bijvoorbeeld konijnen, hazen en vissen, heeft u geen gezondheidscertificaat of paspoort nodig. U kunt deze dieren meenemen zonder dat u speciale voorzieningen hoeft te treffen.

U verhuist van een niet-EU-land naar Nederland

Normaal gesproken moet u, als u vanuit een niet-EU-land naar Nederland verhuist, rechten en belastingen betalen. Maar bij een verhuizing mag u persoonlijke bezittingen belastingvrij invoeren en uw auto of motor belastingvrij registreren.

Persoonlijke bezittingen

Persoonlijke bezittingen zijn bijvoorbeeld uw huisraad en benodigdheden, persoonlijke hygiëneproducten, voertuigen, honden en katten. U hebt wel een vergunning nodig om deze persoonlijke bezittingen mee te nemen. Hetzelfde geldt als u uw auto of motor meeneemt. Als u alcoholische dranken, tabaksproducten, bedrijfsauto's of professionele apparatuur meeneemt, moet u altijd belasting betalen.

Vergunning

Voor de belastingvrije invoer in Nederland van uw persoonlijke bezittingen heeft u een vergunning nodig. U kunt een vergunning aanvragen bij het douanedistrict in het gebied waar uw toekomstige woning zich bevindt. Het is raadzaam om deze vergunning ruim voor uw verhuizing naar Nederland aan te vragen. Bij de aanvraag moet u ook een lijst overleggen met daarop alle goederen die u naar Nederland wilt brengen.

Vergunningen worden afgegeven onder de volgende voorwaarden:

 • U moet ten minste twaalf maanden in een niet-EU-land hebben verbleven.
 • In die periode van twaalf maanden moet u ten minste 185 dagen in dat niet-EU-land hebben verbleven om beroeps- of familiale redenen.
 • De goederen moeten ten minste zes maanden in uw bezit zijn geweest en in dat niet-EU-land zijn gebruikt.

Na uw verhuizing naar Nederland mogen uw bezittingen gedurende twaalf maanden niet worden uitgeleend, verpand, verhuurd of verkocht. Deze periode van twaalf maanden gaat in op het moment dat de douane uw aangifte ten invoer heeft aanvaard. Als u dat toch wilt doen, moet u eerst de douaneautoriteiten van het douanedistrict waar u woont inlichten. Zij zullen dan beslissen of u belasting moet betalen.

Belangrijk! Als u in een niet-EU-land hebt gewerkt en uw gezin woonde in die periode in Nederland, dan wordt u voor douanedoeleinden geacht in Nederland te hebben gewoond. Hetzelfde geldt voor de situatie waarin u gedurende een bepaalde periode in een niet-EU-land heeft gewerkt of gestudeerd. Dit kan betekenen dat u geen vergunning krijgt en uw persoonlijke bezittingen niet belastingvrij kunt meenemen.

Invoeraangifte

Na binnenkomst in Nederland moeten uw goederen worden aangegeven bij de douane. U kunt dit doen door het formulier "Enig Document" ("Enig Document") in te vullen. U kunt dit formulier verkrijgen bij het douanedistrict in het gebied waar uw toekomstige woonplaats is gelegen. De procedure voor de invoer van uw persoonlijke bezittingen staat los van de procedure voor de keuring van uw auto of motor en de indiening van de aangifte motorrijtuigenbelasting (BPM) daarvoor. Het is raadzaam om uw aangifte ten invoer zo snel mogelijk in te dienen.

Auto of motorfiets

De regels die gelden voor de invoer van uw auto of motor zijn dezelfde als die voor de invoer van uw andere persoonlijke bezittingen. Dat betekent: - U heeft een rijbewijs nodig voor de belastingvrije registratie in Nederland. Bij binnenkomst in Nederland moet u uw auto of motorfiets aangeven bij de douane. Net als uw andere persoonlijke bezittingen, moet u uw auto of motorfiets aangeven op het formulier "Enig Document" ("Enig Document"). Verder moet u een aantal specifieke voorzieningen treffen voordat u met uw auto of motor in Nederland mag rijden. De procedures voor de invoer van uw auto of motor, voor de voertuigcontrole en voor het doen van de aangifte motorrijtuigenbelasting (BPM) zijn afzonderlijke procedures. Het is raadzaam om zo snel mogelijk de aangifte ten invoer in te dienen, uw voertuig te laten keuren en de aangifte motorrijtuigenbelasting (BPM) in te dienen.

Kentekenbewijs van het voertuig

Als u uw auto of motor uit een niet-EU-land naar Nederland brengt, mag u er niet meteen in rijden. Uw auto of motor moet eerst een Nederlands kentekenbewijs hebben. Daarvoor is een technische keuring door het RDW Centrum voor vervoertechniek en informatie nodig. Bij het RDW-keuringspunt krijgt u een aangifteformulier voor de motorrijtuigenbelasting (BPM). Dit formulier moet u in meerdere exemplaren inleveren bij een douanekantoor waar BPM-aangiften kunnen worden gedaan. Het kentekenbewijs wordt u automatisch toegezonden. U bent echter zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van kentekenplaten. Dit kan bij een erkend garagebedrijf. Het is raadzaam om uw auto of motor zo snel mogelijk te laten keuren en uw BPM-aangifte in te dienen.

Wegenbelasting

U moet wegenbelasting betalen zodra uw auto of motor in Nederland is geregistreerd. Zodra uw naam op het kentekenbewijs is bijgeschreven, dient dit tevens als aangifte voor de wegenbelasting. Kort daarna stuurt de Belastingdienst u een acceptgiro.

Verzekering

Bovendien bent u verplicht uw auto of motor te verzekeren. U moet in ieder geval een WA-verzekering voor uw auto of motor afsluiten. Een verzekeringsmaatschappij kan dit voor u regelen.

Huisdieren

U mag huisdieren alleen meenemen naar Nederland als ze niet bedoeld zijn om te worden verhandeld of verkocht. Honden en katten Als u uw hond of kat mee wilt nemen als u naar Nederland verhuist, heeft deze een eigen dierenpaspoort nodig. Om zo'n paspoort te krijgen, moet uw huisdier gekeurd zijn door een erkende dierenarts in het land van waaruit u verhuist.

Het paspoort bevat de volgende informatie:

 • een verklaring van de dierenarts (in het Nederlands, Engels, Frans of Duits) dat uw huisdier is ingeënt met een erkend vaccin tegen rabiës;
 • de datum van inenting;
 • de beschrijving van uw huisdier, met inbegrip van ras, geslacht, leeftijd, kleur en type van de vacht en zijn merktekens;
 • de naam van de eigenaar.

Belangrijk! Uw hond of kat moet binnen 1 jaar en ten minste 30 dagen voor uw verhuizing zijn ingeënt. Houdt u er rekening mee dat het aanvragen van een dergelijk paspoort enige tijd in beslag zal nemen. U moet het daarom uiterlijk 10 dagen voor uw verhuizing bij uw dierenarts aanvragen. Als u geen dierenpaspoort heeft, zal uw hond of kat bij binnenkomst in het land gevaccineerd worden, waarna hij 30 dagen in quarantaine moet blijven.

Andere dieren

Voor enkele andere dieren hebt u een gezondheidscertificaat nodig. Dit geldt in ieder geval voor vogels, paarden, koeien (en andere hoefdieren), fretten, nertsen en vossen. Dit gezondheidscertificaat kunt u krijgen bij een erkende dierenarts in het land van waaruit u verhuist. Het is verboden om bepaalde dieren mee te nemen naar Nederland. Papegaaien en papegaaiachtige vogels (bijvoorbeeld parkieten) mogen niet worden meegenomen als ze afkomstig zijn uit een van de volgende landen: Argentinië, Colombia, Hongkong, Indonesië, Brazilië, Senegal, Thailand, Oost-Timor of Paraguay. Voor andere dieren, bijvoorbeeld konijnen, hazen en vissen, heeft u geen gezondheidsverklaring of paspoort nodig. Als u naar Nederland verhuist, kunt u deze dieren meenemen zonder dat u speciale voorzieningen hoeft te treffen.

Informatie over het meenemen van speciale producten of dieren

Als u naar Nederland verhuist, kunt u uw persoonlijke bezittingen belastingvrij meenemen. Voor bepaalde goederen van uw bezittingen kunnen echter speciale regels gelden. Bijvoorbeeld: beschermde dier- en plantensoorten, nagemaakte merkartikelen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, drugs en medicijnen, wapens en verse voedingsmiddelen. Ook is het verboden om bepaalde dieren, planten of producten in Nederland binnen te brengen. De regels die hiervoor gelden, kunnen verschillen per land van waaruit u verhuist. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u bellen met de Nederlandse Belastingdienst/Douane: 0800-0143.

Beschermde dier- en plantensoorten

Het meenemen van beschermde dier- en plantensoorten naar Nederland is bijna altijd verboden. U mag ze alleen meenemen naar Nederland als ze al langere tijd deel uitmaken van uw persoonlijke bezittingen. U moet dit wel kunnen aantonen. Het is bijna altijd verboden om beschermde dier- en plantensoorten te kopen. (Diverse 'natuursouvenirs' zijn te koop op lokale marktplaatsen in (met name) niet-EU-landen).

Enkele voorbeelden zijn:

 • planten: orchideeën en cactussen;
 • dieren: mensapen en Zuid-Amerikaanse apen, krokodillen, bepaalde slangen, leguanen, schildpadden, hagedissen, papegaaien en andere soorten exotische vogels, luipaarden, tijgers en neushoorns;
 • koraal en speciale schelpen, bijvoorbeeld doopvontschelpen en hoornschelpen;
 • artikelen vervaardigd van beschermde dier- en plantensoorten: schoenen van slangenleer, tassen of horlogebandjes, kettingen en armbanden met ivoren inleg, geprepareerde vlinders of slangen, "rainsticks" (muziekinstrumenten gemaakt van cactusstengels), siervoorwerpen gemaakt van koraal en haarkammen gemaakt van schildpaddenschild.

Op internationaal niveau zijn maatregelen genomen tegen de handel in beschermde dier- en plantensoorten. Meer dan 140 landen hebben het zogenaamde CITES-verdrag ondertekend. Voor de weinige soorten die u mee naar Nederland mag nemen, heeft u meestal een uitvoervergunning nodig die is afgegeven in het land waar u vandaan komt, samen met een invoervergunning die is afgegeven door het Nederlandse CITES-bureau "LASER". Zorg ervoor dat u goed geïnformeerd bent over deze materie voordat u naar Nederland verhuist door contact op te nemen met de Nederlandse Belastingdienst/Douane. Als de douane tussen uw persoonlijke bezittingen of huisraad een natuursouvenir aantreft, kan zij dit in beslag nemen. En als u geen vergunning hebt, kunt u een boete krijgen.

Nagemaakte merkartikelen

Heeft u een nagemaakt Rolex-horloge of Nike-schoenen gekocht in het land waar u vandaan komt? In steeds meer landen kun je voor weinig geld nagemaakte merkartikelen kopen. Naast horloges en merkkleding zijn andere voorbeelden parfums en illegale kopieën van cd's of videobanden. Omdat de merken beschermd zijn, is het verboden om deze producten mee naar Nederland te nemen. Als de douane nagemaakte merkartikelen in uw persoonlijke bezittingen of huisraad aantreft, kan zij deze in beslag nemen.

Kunstwerken en antiquiteiten

In de afgelopen eeuwen zijn veel waardevolle kunstwerken en antiquiteiten uit cultuurgebieden weggehaald. Daarom zijn er zowel op nationaal als internationaal niveau verschillende maatregelen genomen om dit te beperken. Als een kunstwerk of antiek voorwerp deel uitmaakt van uw inboedel, mag u het meenemen. Als u kunstwerken of antiek heeft gekocht in het land waar u vandaan verhuist, mag u deze alleen meenemen naar Nederland als u daarvoor bepaalde vergunningen heeft. Erkende kunst- of antiekzaken kunnen u daarbij vaak helpen. Als handelaren in het buitenland u kunstwerken of antiek tegen extreem lage prijzen aanbieden, kunt u bijna altijd uitgaan van illegale transacties of namaak.

Geneesmiddelen en geneesmiddelen

Het bezit van drugs, zoals hasjiesj, cocaïne en heroïne, wordt over de hele wereld streng bestraft. Als je voor drugsbezit wordt gearresteerd, kun je soms tot een langdurige gevangenisstraf worden veroordeeld, en in sommige landen kun je zelfs de doodstraf krijgen. Bepaalde geneesmiddelen worden soms aangezien voor drugs. Als u regelmatig medicijnen gebruikt, vraag dan uw huisarts om een medisch paspoort, zodat u aan de douane kunt bewijzen dat u die medicijnen zelf gebruikt.

Wapens

Het is verboden om zonder vergunning wapens en munitie mee te nemen naar Nederland. Dit geldt ook voor wapens die worden gebruikt voor de jacht of de schietsport en voor antieke wapens die u als souvenir meeneemt.

Levensmiddelen

U mag maximaal één kilogram vlees, vis en zuivelproducten, zoals kaas, meenemen voor thuisgebruik, op voorwaarde dat deze producten afkomstig zijn uit landen waar geen besmettelijke dierziekten heersen. Als er in een land een besmettelijke dierziekte is uitgebroken, gelden er beperkingen of kan er een verbod worden ingesteld. U kunt dan te maken krijgen met uitgebreide douanecontroles. U kunt ook kleine hoeveelheden fruit meenemen voor thuisgebruik.

Bloemen en planten

U kunt de bloemen en planten die deel uitmaken van uw persoonlijke bezittingen zonder enige beperking meenemen naar Nederland.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Expatax helpt met:

Recente berichten