Hoe kunnen we helpen?

Kan de 30% regeling worden toegepast in de salarisadministratie gedurende de aanvraag?

Om praktische redenen heeft de staatssecretaris van Financiën goedgekeurd dat een werkgever, vooruitlopend op de subsidie, in de loonadministratie al gebruik kan maken van de 30% regeling. Zonder bewijs van extraterritoriale kosten kan dan een belastingvrije vergoeding aan de werknemer worden betaald.

Als later blijkt dat de 30%-beschikking niet wordt verleend, hoeft geen belasting te worden geheven als de werkgever aantoont dat de werknemer werkelijk extraterritoriale kosten heeft gemaakt die worden gedekt door de betaalde belastingvrije vergoeding of dat de vergoeding onmiddellijk door de werknemer wordt terugbetaald.

Als het (belaste deel van de) vergoeding niet wordt terugbetaald, is de werkgever verplicht de loonbelasting - zo nodig als bruto - bij de eerstvolgende aangifte loonbelasting te voldoen.

Vorige Kan de 30% regeling met terugwerkende kracht worden toegekend?
Volgende Kan ik nog steeds de 30% regeling aanvragen als ik al in Nederland ben?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Expatax helpt met:

Recente berichten