Hoe kunnen we helpen?

Ik zie een bedrag aan rente op de belastingaanslag die ik heb ontvangen. Kunt u dit uitleggen?

Rente op belastingaanslagen

Als uit de definitieve aanslag inkomstenbelasting blijkt dat u een teruggaaf zult krijgen of een extra bedrag zult moeten betalen, zal de belastingdienst ook rente berekenen.

Hebt u vóór 1 mei een belastingaangifte ingediend?

Doet u aangifte inkomstenbelasting? Dan betaalt u geen belastingrente als u aangifte doet vóór 1 mei volgend op het jaar waarover u aangifte doet. Alleen als de belastingdienst afwijkt van uw aangifte kan het zijn dat u alsnog belastingrente moet betalen.

U kunt een belastingaangifte doen vanaf 1 maart van het volgende jaar.

Doet u later aangifte of moet de fiscus afwijken van de aangifte?

U betaalt rente als de belastingdienst de aanslag oplegt na 1 juli volgend op het belastingjaar. U betaalt rente over het bedrag dat u aan belasting moet betalen.

De rente wordt berekend over een periode van 1 juli tot 6 weken na de datum op de aanslag.

Duurt het langer dan 3 maanden om een aanslag op te leggen? En wijkt de fiscus niet af van uw aangifte? Dan is de periode waarover rente in rekening wordt gebracht beperkt tot 19 weken: 3 maanden voor het opleggen van een aanslag, en 6 weken voor de betalingstermijn van die aanslag.

Beoordeling na vrijgave

Hebt u al een definitieve aanslag ontvangen? En ziet de fiscus nieuwe feiten op grond waarvan zij de aanslag moet wijzigen? Dan ontvangt u een navorderingsaanslag. Voor zo'n aanslag loopt de rekenperiode van 1 juli na het belastingjaar tot 1 maand na de datum op de aanslag.

Rentevoet

Sinds 1 april 2014 bedraagt de rentevoet voor de inkomstenbelasting 4%. Voor de vennootschapsbelasting bedraagt de rente 8%.

Minimaliseer de rente

Indien u het bedrag van de rente tot een minimum wilt beperken, kunt u de belastingdienst verzoeken een voorlopige aanslag op te leggen, hetgeen reeds in de loop van het jaar kan gebeuren.

Expatax kan dit verzoek voor u indienen. De procedure is dezelfde als de procedure om verzoek om voorlopige terugbetaling.

Vorige Wanneer kan ik mijn belastingteruggave verwachten?
Volgende Is het mogelijk om een belastingclaim in te dienen voor de laatste drie jaar?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Expatax helpt met:

Recente berichten