Ik zie een bedrag aan rente op de belastingaanslag die ik heb ontvangen. Kunt u dit uitleggen?

Rente op belastingaanslagen

Als uit de definitieve aanslag inkomstenbelasting blijkt dat u een teruggaaf zult krijgen of een extra bedrag zult moeten betalen, zal de belastingdienst ook rente berekenen.

Hebt u vóór 1 mei een belastingaangifte ingediend?

Doet u aangifte inkomstenbelasting? Dan betaalt u geen belastingrente als u aangifte doet vóór 1 mei volgend op het jaar waarover u aangifte doet. Alleen als de belastingdienst afwijkt van uw aangifte kan het zijn dat u alsnog belastingrente moet betalen.

U kunt een belastingaangifte doen vanaf 1 maart van het volgende jaar.

Doet u later aangifte of moet de fiscus afwijken van de aangifte?

U betaalt rente als de belastingdienst de aanslag oplegt na 1 juli volgend op het belastingjaar. U betaalt rente over het bedrag dat u aan belasting moet betalen.

De rente wordt berekend over een periode van 1 juli tot 6 weken na de datum op de aanslag.

Duurt het langer dan 3 maanden om een aanslag op te leggen? En wijkt de fiscus niet af van uw aangifte? Dan is de periode waarover rente in rekening wordt gebracht beperkt tot 19 weken: 3 maanden voor het opleggen van een aanslag, en 6 weken voor de betalingstermijn van die aanslag.

Beoordeling na vrijgave

Hebt u al een definitieve aanslag ontvangen? En ziet de fiscus nieuwe feiten op grond waarvan zij de aanslag moet wijzigen? Dan ontvangt u een navorderingsaanslag. Voor zo'n aanslag loopt de rekenperiode van 1 juli na het belastingjaar tot 1 maand na de datum op de aanslag.

Rentevoet

Sinds 1 april 2014 bedraagt de rentevoet voor de inkomstenbelasting 4%. Voor de vennootschapsbelasting bedraagt de rente 8%.

Minimaliseer de rente

Indien u het bedrag van de rente tot een minimum wilt beperken, kunt u de belastingdienst verzoeken een voorlopige aanslag op te leggen, hetgeen reeds in de loop van het jaar kan gebeuren.

Expatax kan dit verzoek voor u indienen. De procedure is dezelfde als de procedure om verzoek om voorlopige terugbetaling.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Expatax helpt met:

Recente berichten