Ik heb geen uitnodiging ontvangen om belastingaangifte te doen. Moet ik nog steeds aangifte doen?

Wij krijgen veel vragen over de verplichting om belastingaangifte te doen. Wat zijn de regels?

De belastingdienst stuurt u normaal gesproken een belastingaangifte als u in 'het systeem' zit en de loonbelasting die u het afgelopen jaar heeft betaald niet de inkomstenbelasting dekte, waardoor u mogelijk extra inkomstenbelasting moet betalen of een teruggaaf moet aanvragen. Als u een voorlopige teruggaaf hebt ontvangen, krijgt u altijd een belastingaangifte.

Er zijn verschillende redenen waarom de loonbelasting de inkomstenbelasting niet kan dekken:

  • freelance- of bedrijfsinkomsten
  • voorlopige terugbetaling van de rente op een hypotheek;
  • negatieve inkomsten zoals opleidingskosten, alimentatie, rente op een hypotheek, andere kosten in verband met de aankoop van een onroerend goed;
  • kinderkredieten zijn niet in het salaris begrepen;  
  • enz.

Als u aanspraak kunt maken op een teruggaaf en u heeft geen uitnodiging van de belastingdienst ontvangen om aangifte te doen dan kunt u alsnog aangifte doen. Expatax kan u hierbij helpen en een belastingaangifte voorbereiden voor u. Er kan een belastingaangifte worden ingediend voor de laatste 5 jaar.

Het feit dat u in de loop van het jaar in Nederland bent aangekomen (of vertrokken natuurlijk), leidt bijna altijd tot een terugbetaling.

  • De berekening van de loonbelasting is gebaseerd op een (geschat) jaarsalaris. Dit is uw maandsalaris maal 12 plus vakantiegeld. De loonadministratie hanteert het belastingtarief dat geldt voor het jaarsalaris. Dit belastingtarief kan lager zijn als u minder dan 12 maanden in Nederland heeft gewerkt. In de aangifte inkomstenbelasting zal het werkelijke salaris de basis zijn voor de belastingberekeningen.
  • Het is mogelijk dat in de loonadministratie de heffingskortingen niet voor het juiste bedrag zijn berekend.
  • Het (maximum) premie-inkomen dat de basis vormt voor de berekening van de premies sociale zekerheid wordt naar rato van de verblijfsduur in Nederland verminderd. In de loonadministratie kan deze pro rata vermindering niet worden geclaimd, dus zal dit in de aangifte inkomstenbelasting moeten worden gedaan.

Als u wilt weten of u (nog) aanspraak kunt maken op teruggaaf kunt u contact met ons opnemen. Als u weet dat u (officieel) extra inkomstenbelasting moet betalen, moet u zelf een belastingaangifte aanvragen als u die niet vóór 1 juli van het jaar na het belastingjaar hebt ontvangen.

Het bovenstaande betekent dat niet iedereen in Nederland belastingaangifte hoeft te doen. Vooral voor personen zonder kinderen die het hele jaar in Nederland zijn en een vaste betaalde baan hebben zonder andere (negatieve) inkomsten is de loonbelasting de enige belasting die zij betalen. Als u echter een inkomen verdient dat nog niet belast is, zoals freelance-inkomsten, kan het zijn dat u belasting moet betalen en dus belastingaangifte moet doen.

Expatax kan uw Nederlandse belastingaangifte opstellen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Expatax helpt met:

Recente berichten