Ik heb niet het hele jaar in Nederland gewoond of gewerkt. Kan ik een teruggaaf aanvragen?

Belastingteruggave als u niet het hele jaar in Nederland was

Het feit dat u in de loop van het jaar in Nederland bent aangekomen of Nederland hebt verlaten, leidt bijna altijd tot teruggaaf. Hetzelfde geldt als u helemaal niet in Nederland woonde maar hier slechts een korte periode werkte.

Hiervoor kunnen de volgende redenen worden aangevoerd:

  • De berekening van de loonbelasting is gebaseerd op een (geschat) jaarsalaris. Dit is uw maandsalaris maal 12 plus vakantiegeld.
  • De loonadministratie hanteert het belastingtarief dat geldt voor het jaarsalaris. Dit belastingtarief kan lager zijn als u minder dan 12 maanden in Nederland heeft gewerkt. In de aangifte inkomstenbelasting zal het werkelijke salaris de basis zijn voor de belastingberekeningen.
  • In de loonadministratie ontvangt u elke maand 1/12 van de persoonlijke heffingskorting en van de werkgelegenheidsheffingskorting. U heeft recht op de volledige heffingskortingen. Dus als u niet het hele jaar in Nederland heeft gewerkt, heeft u nog niet de maximale heffingskortingen ontvangen. Het verschil kunt u opvragen door een aangifte inkomstenbelasting in te dienen.
  • Het (maximum) premie-inkomen dat de basis vormt voor de berekening van de premies sociale zekerheid zal pro rata worden verminderd naar gelang van de periode van verblijf in Nederland. In de loonadministratie kan deze pro rata vermindering niet worden geclaimd, dus zal dit in de aangifte inkomstenbelasting moeten worden gedaan.
  • Soms is de 30% ruling nog niet berekend in het maandsalaris omdat de verklaring niet voor het einde van het jaar door de werkgever van de belastingdienst is ontvangen. Het kan dan mogelijk zijn om de ruling in de belastingaangifte te claimen, hoewel dit kan leiden tot discussies met de belastingdienst die kan aanvoeren dat het de verantwoordelijkheid van de werkgever is om de loonadministratie aan te passen. Er zijn situaties geweest waarin de rechter de aftrek in de belastingaangifte accepteerde.

Het bovenstaande betekent niet dat u automatisch alle betaalde loonbelasting terugkrijgt. Maar de teruggaaf kan aanzienlijk zijn. Expatax kan u uiteraard helpen bij het aanvragen van de belastingteruggave waar u recht op heeft.

Expatax kan u helpen met de belastingaangifte.

Meer informatie over het M-formulier.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Expatax helpt met:

Recente berichten