Ik ben een jonge meester met een 30%-regeling. Wat gebeurt er als ik 30 word? Wordt de salariseis dan hoger?

Vraag:

Ik ben een jonge meester en heb de 30% belasting ruling gekregen. Als ik 30 word, wordt deze dan opnieuw beoordeeld en wordt de inkomenseis dan hoger?

Antwoord:

Vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin u de leeftijd van 30 jaar bereikt, moet uw salaris ten minste het vereiste salaris voor inkomende werknemers boven de 30 zijn. Voor 2019 betekent dit:

  • Minimaal vereist belastbaar loon (70%): € 37.743 (dat is bruto € 53.919).
  • Voor werknemers jonger dan 30 jaar die een masterdiploma aan een buitenlandse universiteit hebben behaald, bedraagt het vereiste minimumbelastbare loon (70%) 28.690 euro (dat is bruto 40.986 euro).

In het jaar dat je 30 wordt, wordt het salaris naar rato berekend. Als je op 21 april 30 wordt dan moet het (belastbaar) loon dat je hebt verdiend over de maanden januari t/m april ten minste 4/12 * € 28.690 zijn en over de maanden mei t/m december 8/12 * € 37.743.

Vakantiegeld en 13 maanden moeten worden verdeeld over 12 maanden. Dus als u in mei vakantietoeslag ontvangt, wordt 4/12 van de toeslag verdeeld over de eerste periode en 8/12 over de tweede periode. Hetzelfde geldt als u een 13e maand ontvangt in december, 4/12 verdeeld over de eerste periode en 8/12 over de tweede periode. Als u een bonus ontvangt, moet u nagaan op basis van welke periode de bonus werd toegekend.

De toepasselijke salarisbedragen zijn te vinden op https://expatax.nl/individual-expats/30-percent-ruling/

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Expatax helpt met:

Recente berichten