Hoe wordt de 30% vergoeding geregeld tussen werkgever en werknemer?

Vraag:

Is het mogelijk het loon op te splitsen in een deel dat loon is en een deel dat een vrije vergoeding is voor extraterritoriale kosten?

Antwoord:

Nee, alleen een administratieve splitsing van het loon is niet mogelijk. Een splitsing in de zin dat het loon arbeidsrechtelijk wordt verlaagd onder gelijktijdige toekenning van een vrije vergoeding is wel mogelijk. De vrije vergoeding moet gelijktijdig met het overeengekomen loon worden toegekend.

Verlaging van het loon heeft volgens het arbeidsrecht tot gevolg dat de aan het loon gekoppelde uitkeringen (zoals sociale zekerheid en pensioen) nadelig worden beïnvloed. Daarom moet dit afzonderlijk of als aanvulling op de arbeidsovereenkomst schriftelijk worden overeengekomen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Expatax helpt met:

Recente berichten