Hoe kunnen we helpen?

Moet ik vermogensbelasting betalen als ik aandelenkapitaal stort voor mijn naamloze vennootschap?

Nee, sinds 1 januari 2006 is de vermogensbelasting in Nederland verlaagd tot nul.

De kapitaalbelasting werd geheven op het bijeenbrengen van kapitaal of eigen vermogen door een rechtspersoon, en werd geheven van die rechtspersoon zelf.

Het tarief van de vermogensbelasting was 0,55%. Dus wanneer iemand een BV oprichtte en een kapitaal van 18.000 euro stortte, was hij 99 euro vermogensbelasting verschuldigd over de BV. Wanneer een grote naamloze vennootschap aandelen wilde uitgeven, moest zij ook kapitaalbelasting betalen. Omdat de aantallen aandelen hier veel groter zijn, kon de belasting sterk oplopen. Bij uitgifte van 50 miljoen nominaal kapitaal was een bedrag van 275.000 euro verschuldigd: een aanzienlijk bedrag.

Het merendeel van de bedrijven bestaat echter uit eenmanszaken met een minimumkapitaal. Op een bedrag van 18.000 euro of meer kan 99 euro worden gemist, maar het geeft wel rompslomp voor de ondernemer. Daar staat tegenover dat bij de belastingdienst de kosten van controle van de aangiften en aanslagen de opbrengsten benaderen. Daarom is de vermogensbelasting per 1 januari 2006 afgeschaft, in navolging van de meeste andere Europese landen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Expatax helpt met:

Recente berichten