Bepaalde zakelijke kosten kunnen niet in één keer worden afgetrokken, maar moeten in de loop van de tijd worden afgeschreven.

Afschrijving

Afschrijving is het proces waarbij de afschrijfbare kosten van een actief met een lange levensduur, met uitzondering van terreinen die nooit worden afgeschreven, worden toegerekend aan de uitgaven gedurende de geschatte levensduur van het actief. De afschrijfbare kosten omvatten alle kosten die nodig zijn om een activum te verwerven en gebruiksklaar te maken, verminderd met de verwachte restwaarde van het activum, d.w.z. de waarde van het activum aan het einde van zijn gebruiksduur, gewoonlijk de tijd dat het activum naar verwachting in de onderneming zal worden gebruikt.

Bijvoorbeeld, als een vrachtwagen € 30.000 kost, een verwachte restwaarde heeft van € 6.000 en een geschatte levensduur van zestig maanden, dan wordt € 24.000 toegerekend aan de kosten tegen een tarief van € 400 per maand (€ 24.000 ÷ 60 = € 400). Deze methode om de afschrijvingskosten te berekenen, lineaire afschrijving genoemd, is de methode voor fiscale verslaggevingsdoeleinden.

Als u een goed aanschaft met een waarde van meer dan 450 euro (exclusief BTW), is het voorgeschreven dat de kosten niet in één keer kunnen worden afgetrokken, maar in de loop van de tijd moeten worden afgeschreven.

Standaard afschrijvingstermijnen

  • Apparatuur, computers enz.: 5 jaar (indien het duidelijk is dat het goed langer dan 5 jaar wordt gebruikt, moet de afschrijving over deze langere periode worden gespreid).
  • Goodwill: 10 jaar.
  • Voor onroerend goed geldt een extra voorwaarde, namelijk dat het niet mogelijk is de waarde af te schrijven beneden de zogenaamde basiswaarde. De basiswaarde is de zogenaamde WOZ-waarde van het pand als u het verhuurt, als u het voor uw eigen bedrijf gebruikt is de basiswaarde 50% van de WOZ-waarde.

De BTW op de aankoop kan onmiddellijk worden teruggevraagd, onafhankelijk van de vraag of de kosten al dan niet moeten worden afgeschreven voor de inkomstenbelasting. Er zijn (opnieuw) speciale regels voor onroerend goed.

Houd er rekening mee dat u mogelijk ook in de inkomstenbelasting aanspraak kunt maken op een investeringsaftrek waarvoor aanvullende eisen gelden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Expatax helpt met:

Recente berichten