Kan ik nog steeds de 30% regeling aanvragen als ik al in Nederland ben?

Om in aanmerking te komen voor de 30%-regeling moet u een ingekomen werknemer zijn. Dit betekent dat u door uw werkgever uit het buitenland moet zijn aangeworven of overgeplaatst. Als u een ingekomen werknemer bent, kunt u nog steeds een aanvraag indienen nadat u in Nederland bent aangekomen. Ook als er tijd overheen is gegaan. Maar alleen als u bij aankomst in Nederland aan alle voorwaarden voldeed.

U hebt niet meteen de 30% regeling aangevraagd

Indien u binnen 4 maanden na de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst een aanvraag indient, kan de 30% regeling met terugwerkende kracht worden toegekend. Indien u later dan 4 maanden een aanvraag indient, kan de regeling worden toegekend vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de aanvraag werd ingediend.

U voldeed niet aan alle voorwaarden toen u in Nederland aankwam

Op het moment dat u in Nederland aankomt, wordt bepaald of u in aanmerking komt voor de 30% regeling. Voldoet u op dat moment niet aan de eisen (zoals minimum salaris en afstandseis van 150 km) dan komt u niet in aanmerking voor de 30% regeling zolang u in Nederland bent.

De ervaring en kennis die u hebt opgedaan sinds u in Nederland bent, worden niet in aanmerking genomen. Salarisverhogingen die u in de tussentijd hebt ontvangen, zullen evenmin relevant zijn, evenmin als wijzigingen in de wetgeving van invloed zijn op de kwalificatie.

Er zou een vrijstelling kunnen zijn als u naar Nederland bent gekomen voor een specifieke studie, met een verblijfsvergunning gekoppeld aan deze studie en u een adres in uw thuisland hebt aangehouden. Als u kort na uw afstuderen een baan hebt gevonden dan kunt u nog in aanmerking komen voor de 30% regeling, maar dit is echt afhankelijk van de individuele situatie. Ook is van belang of u tijdens uw studie al in Nederland hebt gewerkt. De jaren dat u voor uw studie in Nederland was, worden van de maximale termijn van 5 jaar afgetrokken.

U kon de regeling niet aanvragen bij uw eerste werkgever

Sommige werkgevers vragen de 30% regeling niet aan. Hetzij vanwege het bedrijfsbeleid, hetzij omdat zij niet bekend zijn met de regeling. U kunt een aanvraag indienen bij uw nieuwe werkgever.

De belastingdienst bepaalt of u in aanmerking komt voor de regeling op basis van de situatie op de dag dat u in Nederland aankwam. U moet op dat moment voldoen aan de voorwaarden voor de 30% regeling. De aanvraag is echter ingewikkelder omdat twee arbeidsovereenkomsten moeten kwalificeren.

De ervaring en kennis die u hebt opgedaan sinds u in Nederland bent, zullen echter niet in aanmerking worden genomen. Salarisverhogingen die u in de tussentijd hebt ontvangen, zullen evenmin relevant zijn.

Houd er rekening mee dat de maximale periode van 5 jaar (die langer kan zijn als u vóór 1 januari 2019 bent aangekomen) waarvoor de regeling kan worden toegekend, wordt verminderd met de tijd dat u al in Nederland bent.

Expatax kan u helpen bij de aanvraag. U kunt onze hulp vragen op https://expatax.nl/30-procent-regeling/ .

U vond een baan nadat u in Nederland aankwam

Als u na aankomst in Nederland een baan vindt, dan wordt u als lokale werknemer in dienst genomen. U komt in die situatie niet in aanmerking voor de 30% regeling.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Expatax helpt met:

Recente berichten