Kunnen dubbele huisvestingskosten belastingvrij worden vergoed naast de 30%-regeling?

Vraag:

Kan een uitzonderlijke gratis vergoeding worden gegeven voor dubbele huisvestingskosten terwijl reeds maximaal gebruik wordt gemaakt van de 30%-regeling?

Antwoord:

Neen, zoals vermeld in de nota van toelichting bij het Herzieningsbesluit van 20 december 2000 hebben de kosten van dubbele huisvesting een overwegend extraterritoriaal karakter en worden zij om die reden geboekt onder de meest specifieke post voor extraterritoriale kosten. De betrokken kosten vallen derhalve onder de bewijsregel 30%.

Dit betekent niet noodzakelijk dat deze terugbetaling wordt belast. Indien wordt aangetoond dat de totale extraterritoriale kosten 30% van het inkomen overschrijden, zodat geen gebruik hoeft te worden gemaakt van de bewijsregel, kunnen de werkelijke kosten van dubbele huisvesting worden terugbetaald (zonder beperking tot twee jaar).

Dit betekent dat een werkgever kan besluiten om de werkelijke extra territoriale kosten te vergoeden (met bewijs door de werknemer) als deze hoger zijn dan de belastingvrije vergoeding als de 30%-regeling wordt toegepast. Een werkgever is echter niet verplicht om de werkelijke kosten te vergoeden en kan besluiten om in plaats daarvan (altijd) gebruik te maken van de 30%-regeling.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Expatax helpt met:

Recente berichten