A1 bewijs van dekking sociale zekerheid: tijdelijk werk in Nederland

Tijdelijk in Nederland werken met een A1-certificaat dat de Nederlandse socialezekerheidsbijdragen uitsluit.

Uitzendwerk in Nederland

Als u als werkgever buiten Nederland gevestigd bent en van plan bent een werknemer tijdelijk voor u in Nederland te laten werken, blijft uw werknemer normaal gesproken onder het socialeverzekeringsstelsel van uw eigen land vallen. In dat geval bent u in Nederland geen sociale verzekeringspremies verschuldigd. U hebt echter wel een formulier A1 nodig (dat in de plaats is gekomen van het vroegere formulier E101).

A1-certificaat

Een A1-verklaring is een formulier waarop staat in welk land een werknemer sociaal verzekerd is. Dit formulier is geldig in de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in landen waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten op het gebied van sociale zekerheid. In veel landen controleert een arbeidsinspectie of uw werknemer een A1-verklaring heeft. U kunt het certificaat aanvragen bij de sociale verzekeringsinstelling van het land waar uw bedrijf is gevestigd. Nederland moet zich dan houden aan de verklaring die de buitenlandse instelling heeft afgegeven.

Als u geen A1-verklaring voor de werknemer aanvraagt, wordt de hoofdregel van verzekering toegepast; met andere woorden, de werknemer valt onder de socialezekerheidswetgeving van het land waar de werknemer zal werken.

Hoewel een A1-verklaring in het algemeen vooraf bij het bevoegde orgaan moet worden aangevraagd, kan zij ook achteraf worden aangevraagd. In het geval van onregelmatige zakenreizen die op het laatste moment worden gepland en/of slechts een korte periode duren, alsmede in het geval van andere zeer korte dienstreizen van maximaal een week, kan het nuttig zijn af te zien van het aanvragen van een A1-verklaring.

Het A1-certificaat is 24 maanden geldig, maar kan op verzoek telkens voor een periode van 12 maanden worden verlengd.

Werkzaam in Nederland op een permanente basis

Als uw werknemer permanent in Nederland gaat werken, eindigt de dekking door het sociale zekerheidsstelsel van uw land. De sociale verzekeringspremies moeten dan in Nederland worden betaald. Als uw werknemer in meer dan één EU-lidstaat werkt, gelden andere regels en voorschriften.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Expatax helpt met:

Recente berichten