30% ruling en verandering van werkgever: toegekend voor 8 of voor 5 jaar?

Vraag:

Ik heb de 30% ruling ontvangen voor 1 januari 2019 maar ik verlaat mijn huidige werkgever in 2020. Wanneer ik opnieuw aanbrengen Zou via mijn nieuwe werkgever het saldo van de resterende periode waarin de ruling werd toegekend nog steeds 8 jaar bedragen of zou het worden teruggebracht tot 5 jaar (d.w.z. is de 8-jaarsregel grandfathered voor degenen die de oorspronkelijke ruling vóór 1 januari 2019 hebben ontvangen)?

Antwoord:

Sinds 1 januari 2019 is de maximale looptijd van de 30%-regeling voor nieuwe aanvragen verkort naar 5 jaar. Nieuwe aanvragen betreffen werknemers die na 1 januari 2019 in Nederland zijn gaan werken.

Als uw 30% ruling is toegekend tussen 1 januari 2012 en 1 januari 2019, is de duur van uw subsidie maximaal 8 jaar. Als gevolg van een overgangsregeling kan de einddatum van de subsidie echter per 1 januari 2019 met onmiddellijke ingang zijn gewijzigd.

De nieuwe einddatum zal zijn:

- Einddatum jaar op uw subsidie: 2019 of 2020 -> nieuwe einddatum: blijft dezelfde als vermeld op uw subsidie
- Einddatum jaar op uw toelage: 2021, 2022 of 2023 -> nieuwe einddatum: 31 december 2020
- Einddatum jaar op uw toelage: 2024 of later -> nieuwe einddatum: de einddatum van uw toelage min 3 jaar 

U krijgt geen nieuwe subsidie waarin dit staat vermeld, dus het is aan u en uw werkgever om de nieuwe einddatum in de gaten te houden. Als u de 30%-regeling na de nieuwe einddatum elke maand in uw salaris blijft opnemen, kunt u met een grote belastingclaim worden geconfronteerd.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Expatax helpt met:

Recente berichten