Regeling voor de toekenning van de status van niet-ingezeten belastingplichtige

De regeling voor gekwalificeerde niet-ingezeten belastingplichtigen geldt vanaf 2015. U bent een gekwalificeerde niet-ingezeten belastingplichtige als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • u woont in een EU-land, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, Bonaire, Sint Eustatius of Saba;
 • u betaalt in Nederland belasting over meer dan 90% van uw wereldwijde inkomen;
 • kunt u een persoonlijke inkomensverklaring overleggen van de belastingdienst in uw land waar u woont.

Als u aan alle voorwaarden voldoet, hebt u recht op dezelfde aftrekposten, heffingskortingen en de belastingvrije som als inwoners van Nederland, maar alleen als u of uw partner/fiscaal partner daar geen recht op heeft in uw land van woonland.

Bij de vaststelling van de 90%-limiet zal de belastingdienst niet alleen uw inkomen uit werk en woning. Uw vermogen en inkomsten uit een aanmerkelijk belang worden ook meegenomen. Het kan dus zijn dat u in Nederland belasting betaalt over al uw inkomen uit werk, maar toch niet aan de 90%-eis voldoet omdat u bijvoorbeeld veel vermogen hebt.

De aftrekposten waarop u recht heeft zijn:

 • de negatieve uitgaven van uw eigen woning in het buitenland
 • de uitgaven voor inkomensvoorzieningen
 • de persoonlijke toelage

Persoonlijke inkomensverklaring

De belastingautoriteiten hebben de modelverklaring in verschillende talen op hun website gepubliceerd. De inkomensverklaring moet worden ingevuld/bevestigd en ondertekend door de belastingautoriteiten in het land waar u woont. Het is echter mogelijk dat buitenlandse belastingautoriteiten niet gemakkelijk meewerken. Zij weten misschien niet precies welke informatie zij moeten verstrekken en welke bedragen moeten worden vermeld. In andere landen wordt het belastbaar inkomen anders bepaald dan in Nederland. Belastingdiensten zijn bijvoorbeeld niet bekend met de manier waarop inkomen uit sparen en beleggen in Nederland wordt berekend. Of bepaalde inkomensafhankelijke uitkeringen zijn belastbaar in het land waar u woont, maar belastingvrij in Nederland.

Wij adviseren u wel om de aangifte nu in te dienen en niet te wachten tot u de inkomensverklaring heeft ontvangen om verdere vertraging te voorkomen. De Nederlandse belastingdienst kan u dan later verzoeken om de verklaring te verstrekken.

Fiscale partner

Heeft u een fiscale partner? En heeft uw fiscale partner weinig of geen inkomen? Dan kan uw partner recht hebben op een heffingskorting. Bovendien mag u de aftrekposten onderling verdelen.

U kunt alleen een fiscale partner hebben als u aan beide volgende voorwaarden voldoet:

 • U houdt zich aan de regels voor fiscaal partnerschap.
 • U en uw partner betalen in Nederland belasting over ten minste 90% van het gezamenlijk inkomen Dit is alleen het geval als:
  • u voldoet zelf aan de 90% eis en uw partner heeft weinig of geen inkomen
  • u en uw partner voldoen beiden aan de 90% eis