Frequently asked questions about the financial measures which the Dutch government is taking to maintain employment during the Corona crisis – Update 17 March 2020

Veelgestelde vragen over de financiële maatregelen die de Nederlandse regering neemt om de werkgelegenheid tijdens de Corona-crisis op peil te houden - Update 17 maart 2020

Welke belastingmaatregelen neemt de overheid voor ondernemers? Het is mogelijk om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen voor belastingschulden . Nadat het verzoek is ontvangen, stopt de Belastingdienst de invorderingsmaatregelen. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. De gebruikelijke voorwaarden voor uitstel van betaling blijven van kracht. Een verklaring van een "derde deskundige" hoeft echter niet...

Fiscal and economic measures related to the Corona virus

Fiscale en economische maatregelen in verband met het Coronavirus

Op 12 maart 2020 heeft het kabinet de Tweede Kamer geïnformeerd dat het een aantal maatregelen zal nemen om de negatieve economische gevolgen van het coronavirus voor bedrijven te verzachten. 1. Werktijdverkorting Bedrijven die getroffen zijn door de uitbraak van het coronavirus en aan een aantal voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor de...

Ons filmpje over de 1.000 blauwe enveloppen die we op één dag van de belastingdienst ontvingen

16 april 2013 Door een vergissing ontvingen wij niet één envelop met een lijst van 1.000 belastingaangiften, maar voor elke aangifte een aparte envelop. En er zullen nog meer enveloppen volgen.... Wij ontvangen elke dag blauwe enveloppen. Maar zo'n groot aantal leidde tot het idee om er iets mee te doen. Dus in de...