Banks grant entrepreneurs deferment of interest and loan repayments

Banken verlenen ondernemers uitstel van betaling van rente en aflossing van leningen

Verschillende banken hebben aangekondigd kleinere ondernemers te ontzien Kleinere bedrijven die fundamenteel gezond zijn, krijgen maximaal zes maanden respijt op hun lopende leningen tot 2,5 miljoen euro. Het gaat om klanten van ABN AMRO, ING, Rabobank, Volksbank en Triodos Bank.Deze maatregel is bedoeld om kleinere ondernemingen wat lucht te geven en is...

More flexibility for the Labour Market in Balance Act / premium differentiation Unemployment Benefit (WW)

Meer flexibiliteit voor de Wet arbeidsmarkt in balans / premiedifferentiatie Werkloosheidsuitkering (WW)

Hier gelden twee uitbreidingen: 1) Sinds 1 januari betalen werkgevers een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten als gevolg van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab). Op 9 december 2019 heeft de minister van SZW aangekondigd dat werkgevers tot 1 april 2020 de tijd krijgen...

UWV opens NOW counter on Monday 6 April, 9.00 a.m.

UWV opent NU loket op maandag 6 april, 9.00 uur.

Werkgevers die in aanmerking willen komen voor de tijdelijke Spoedmaatregel Overbruggingswerkgelegenheid (NOW) kunnen vanaf maandag 6 april om 9.00 uur een aanvraag indienen bij het UWV. Het UWV verwacht tienduizenden aanvragen per dag. Behoud van werkgelegenheid in moeilijke tijden De NOW-regeling is bedoeld om zoveel mogelijk banen te behouden...

Reduction in customary salary for director-major shareholders (DGA) of a private limited  company (BV) due to corona crisis

Verlaging gebruikelijk loon voor directeur-grootaandeelhouders (DGA) van een besloten vennootschap (BV) wegens corona-crisis

Als u bestuurder bent van een Besloten Vennootschop (BV) en u bezit ten minste 5% van de aandelen in deze BV dan moet u uzelf een gebruikelijk salaris uitbetalen. De hoogte van het salaris is afhankelijk van uw situatie, maar in principe is het minimaal € 46.000 (in...

Questions about the Guarantee Entrepreneur Financing (GO)

Vragen over de Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

De Garantie Ondernemersfinanciering (GO) is een van de maatregelen van de overheid om ondernemers tijdens de coronacrisis te ondersteunen. Wat is de GO-regeling? De GO-regeling staat voor Garantie Ondernemingsfinanciering. De regeling is bedoeld voor bedrijven die problemen hebben met het verkrijgen van een lening bij de bank. Met de GO-regeling helpt de overheid bedrijven (MKB en...

Questions about the Temporary Emergency Measure Bridging for Employment (NOW)

Vragen over de tijdelijke noodmaatregel "Bruggen slaan naar werk" (NOW)

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) Ga naar onze pagina over de financiële maatregelen rond de Corona-crisis Bedrijven die omzetverlies lijden door de Corona-crisis kunnen vanaf 1 maart tot 90% van hun loonkosten vergoed krijgen door NOW. Deze regeling draait om de mensen. Dat...

Conditions for temporary emergency regulations for self-employed entrepreneurs announced

Voorwaarden voor tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers bekendgemaakt

Ga naar onze pagina over de financiële maatregelen rond de Corona-crisis De voorwaarden van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) zijn gepubliceerd. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en loopt tot 1 juni. Zelfstandigen kunnen gebruik maken van twee faciliteiten uit de Tozo: inkomensondersteuning en een lening voor...

6 tips to keep your payment obligations under control

6 tips om uw betalingsverplichtingen onder controle te houden

Uw bedrijf is liquide als u op korte termijn aan alle betalingsverplichtingen kunt voldoen. Maar de ontwikkelingen rond het coronavirus beïnvloeden uw bankrekening. U ziet uw inkomsten dalen, maar de rekeningen, rente en belastingen moeten nog steeds betaald worden. Toch? Met deze 6 tips kunt u uw betalingsverplichtingen onder controle houden. Maak...

Possibility to postpone the payment of pension contributions for employers

Mogelijkheid tot uitstel van betaling van pensioenbijdragen voor werkgevers

Uitstel pensioenpremie Pensioenuitvoerders zullen werkgevers die als gevolg van de corona-crisis in directe problemen komen of zijn gekomen zoveel mogelijk compenseren als zij problemen ondervinden bij het betalen van de pensioenpremies, zonder de rechten van werknemers aan te tasten. De Stichting van de Arbeid en de organisaties van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie...

Unemployment benefit during reduction of working hours

Werkloosheidsuitkering bij arbeidstijdverkorting

Deze informatie wordt verstrekt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) Als u een bedrijf heeft in Nederland en u heeft niet genoeg werk voor uw personeel door uitzonderlijke omstandigheden, zoals het Coronavirus, brand, overstroming of een handelsboycot, dan kunt u een werktijdverkorting (WTV)-vergunning aanvragen. Deze...

Wage tax in the Netherlands
|

Loonbelasting in Nederland

Belasting op lonen en salarissen Belasting verschuldigd door In Nederland wonende personen die van een in Nederland gevestigde werkgever loon ontvangen voor arbeid die zij verrichten of hebben verricht. Personen die in het buitenland wonen en loon ontvangen van een in Nederland gevestigde werkgever voor arbeid die zij verrichten of hebben verricht in...

Werknemers detacheren naar Nederland - Stap voor stap gids

Werknemers detacheren naar Nederland? Stap voor stap gids Wat moet er gebeuren als werknemers naar Nederland worden uitgezonden? 1. Controleer of uw werknemers voldoen aan de voorwaarden voor verblijf in Nederland Uw werknemers hebben mogelijk een verblijfsvergunning of een visum nodig om in Nederland te mogen verblijven. Zij moeten zich inschrijven bij de plaatselijke...

BTW in Nederland

BTW-plichtig Het stelsel van belasting over de toegevoegde waarde in Nederland komt overeen met dat van alle andere EU-staten. De volgende handelingen zijn aan btw onderworpen: de levering van goederen en diensten door ondernemingen binnen Nederland; intracommunautaire verwervingen van goederen in Nederland in het kader van de bedrijfsuitoefening door ondernemers en vennootschappen;...