Aftrek van pensioenpremies in uw aangifte inkomstenbelasting

Aftrek van pensioenpremies in uw aangifte inkomstenbelasting

Zelf (aanvullend) pensioen opbouwen In sommige situaties is het nodig of verstandig om zelf aanvullend pensioen op te bouwen. Hoe kunt u zelf uw pensioeninkomen aanvullen, en wat zijn de fiscale voordelen? In welke situaties is het verstandig om zelf (extra) pensioen op te bouwen? Als zzp'er of zzp'er bouwt u geen...

Inkomsten uit spaargelden en beleggingen: Vak 3

Inkomsten uit spaargelden en beleggingen: Vak 3

Inkomsten uit spaargelden en beleggingen: Box 3 Update: Februari 2022 Op 24 december 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de wijze waarop inkomsten uit sparen en beleggen in box 3 worden belast in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en zorgde in die zaak voor onmiddellijke rechtsherstel. Volgens de Hoge Raad is alleen de...

E-handel en diensten in de EU: zie wat er verandert voor de btw vanaf 1 juli 2021
|

E-handel en diensten in de EU: zie wat er verandert voor de btw vanaf 1 juli 2021

Levert u in de EU goederen aan afnemers die geen btw aangeven? Dan moet u die btw vanaf 1 juli 2021 meestal aangeven in het EU-land waar u levert. Voor deze leveringen kunt u gebruik gaan maken van het zogenaamde éénloketsysteem. Ook als u diensten levert in de EU.

Gevolgen voor de fiscale en sociale zekerheidspositie van een expat als gevolg van de coronamaatregelen

Gevolgen voor de fiscale en sociale zekerheidspositie van een expat als gevolg van de coronamaatregelen

Als gevolg van de coronamaatregelen moeten veel expats rekening houden met de mogelijkheid dat een ander land belasting zal heffen over hun loon dan verwacht. In principe verandert de situatie echter niet voor de sociale zekerheid. Grensoverschrijdende arbeid Bij grensoverschrijdende arbeid is er vaak sprake van twee of soms zelfs meer landen die...

Tijdverlenging voor uw Nederlandse inkomstenbelasting aangifte: Expatax kan helpen!

Tijdverlenging voor uw Nederlandse inkomstenbelasting aangifte: Expatax kan helpen!

Maakt u zich zorgen over een deadline voor uw belastingaangifte 2019? Expatax kan u helpen met uw belastingaangifte en een termijnverlenging voor u regelen, zodat u niet bang hoeft te zijn dat u een boete van de belastingdienst krijgt voor het te laat indienen.

Betalingsproblemen door coronacrisis? Uitstel van betaling van belastingaanslagen mogelijk voor ondernemers, inclusief zelfstandigen.

Betalingsproblemen door coronacrisis? Uitstel van betaling van belastingaanslagen mogelijk voor ondernemers, inclusief zelfstandigen.

Bijgewerkt 3 april 2020 De Nederlandse Belastingdienst neemt maatregelen om de gevolgen van de corona-crisis voor ondernemers te verzachten. Bent u ondernemer of zzp'er en heeft u betalingsproblemen door de coronacrisis? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling van openstaande belastingaanslagen. U...

Kan een werkgever een werkplek thuis belastingvrij voor de werknemer regelen?

Kan een werkgever een werkplek thuis belastingvrij voor de werknemer regelen?

Als een werknemer thuis moet werken - bijvoorbeeld vanwege het coronavirus - kan de werkgever die thuiswerkplek belastingvrij inrichten als aan bepaalde criteria wordt voldaan. Voor de thuiswerkplek geldt voor vergoedingen, verstrekkingen of verstrekkingen binnen de zogenoemde werkkostenregeling (WKR) een specifieke vrijstelling voor...

Verplichte openbaarmakingsvoorschriften / DAC6

Verplichte openbaarmakingsvoorschriften / DAC6

Vanaf 1 juli 2020 is de Europese richtlijn Mandatory Disclosure Rules (MDR) / DAC6 van toepassing. Als gevolg van de Nederlandse implementatie van deze richtlijn moeten intermediairs en/of belastingplichtigen mogelijk agressieve internationale fiscale constructies melden aan de Belastingdienst. Dit zijn fiscale constructies waarbij inwoners van verschillende landen betrokken zijn en die kunnen worden gebruikt om...

Loonbelasting in Nederland
|

Loonbelasting in Nederland

Belasting op lonen en salarissen Belasting verschuldigd door In Nederland wonende personen die van een in Nederland gevestigde werkgever loon ontvangen voor arbeid die zij verrichten of hebben verricht. Personen die in het buitenland wonen en loon ontvangen van een in Nederland gevestigde werkgever voor arbeid die zij verrichten of hebben verricht in...

BSN: Burgerservicenummer - uw Nederlandse fiscale identificatienummer

BSN: Burgerservicenummer - uw Nederlandse fiscaal identificatienummer Wat is een BSN? Het burgerservicenummer - in het Nederlands geschreven als Burgerservicenummer of BSN - is een uniek persoonsnummer van iedere burger die is ingeschreven in het bevolkingsregister (Gemeentelijke Basisadministratie) bij de gemeente. Het burgerservicenummer...

Inkomen uit huis en werk: Vak 1

Inkomen uit huis en werk: Vak 1

Inkomen uit werk en woning: Box 1 De categorieën waaruit het inkomen uit werk en woning bestaat zijn: winst uit onderneming of beroep inkomen uit arbeid resultaat uit overige werkzaamheden inkomen in de vorm van periodieke uitkeringen inkomen uit woning uitgaven voor inkomensvoorzieningen negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen 1. Winst uit onderneming of...

Inkomsten uit aanmerkelijk belang: Box 2

Inkomsten uit aanmerkelijk belang: Box 2 Inkomsten uit een aanmerkelijk belang in een vennootschap, met inbegrip van vermogenswinsten of -verliezen, zijn onderworpen aan de inkomstenbelasting en worden belast tegen een tarief van 25%. Een belastingplichtige wordt geacht een aanmerkelijk belang in een vennootschap te hebben als hij of zij, alleen of met zijn of haar...

Het Nederlandse belastingstelsel

Het Nederlandse belastingstelsel Als u in Nederland woont, bent u binnenlands belastingplichtige. Als u in het buitenland woont en vanuit Nederland inkomsten ontvangt die in Nederland belastbaar zijn, bent u niet-ingezeten belastingplichtige. In beide gevallen bent u onderworpen aan de Nederlandse inkomstenbelasting. Soorten inkomen Voor de inkomstenbelasting...

|

Wijzigingen in de 30%-regeling 2019 - maximumtermijn verkort

Wijzigingen in de 30% ruling per 2019 Zoals u wellicht heeft vernomen, is de duur van de 30% ruling per januari 2019 verkort. Dit geldt ook voor degenen die al vóór 2019 de 30%-regeling hebben gekregen. Hieronder kunt u zien wat er is veranderd en wat dit voor u betekent. Uw...